Searching...
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
แปลงไฟล์ PDF เป็นข้อความด้วย Word 2013

แปลงไฟล์ PDF เป็นข้อความด้วย Word 2013

การแปลงเอกสาร PDF เป็นข้อความหรือเป็นไฟล์ที่แก้ไขได้   มีหลายวิธี  ทั้งอาจใช้โปรแกรม   บริการแบบออนไลน์  ดังบทความนี้  เครื่องมือแปลงไฟล์ PD...

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
เวบไซต์แก้ไขเอกสาร PDF ที่ดีที่สุด

เวบไซต์แก้ไขเอกสาร PDF ที่ดีที่สุด

วันนี้หาวิธีแก้ไขเอกสาร pdf  ด้วยการแก้ไขข้อความ  หาโปรแกรมแทบทะลุ Google ก็ยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการ  แต่แล้วก็ต้องไปสะดุดกับการใช้งานบริการเ...