Searching...
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558
แก้ปัญหาไม่สามารถดูวีดีโอเพราะถูกจำกัดประเทศใน Firefox

แก้ปัญหาไม่สามารถดูวีดีโอเพราะถูกจำกัดประเทศใน Firefox

  ใครเคยเจอปัญหาการดูคลิปใน Youtube ที่แจ้งว่า  วีดีโอนี้ไม่สามารถดูในประเทศได้บ้างไหมคะ   เป็นการจำกัดการใช้งานในประเทศ ซึ่งจะมีข้อความเป...