Searching...
วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557
การใส่รูปภาพเป็นลายน้ำในโปรแกรม Excel

การใส่รูปภาพเป็นลายน้ำในโปรแกรม Excel

วิธีการใส่รูปภาพให้เป็นลายน้ำในโปรแกรม Microsoft office excel นั้นไม่มีคำสั่งในการแทรกลายน้ำเหมือน Microsoft office word แต่ว่ามันก็มีวิธีใน...

วันอังคารที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557
ส่ง Fax ฟรีทั่วไทยโดยไม่ต้องใช้เครื่อง fax

ส่ง Fax ฟรีทั่วไทยโดยไม่ต้องใช้เครื่อง fax

เมื่อมีอินเตอร์เน็ต  การสื่อสารของมนุษย์เราก็สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  ถึงแม้อยู่คนละซีกโลก ก็ยังสามารถคุยกันมองเห็นหน้าผ่าน Video Call ได้ เช่น...

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557
การค้นหาเวบไซต์ที่คล้ายๆ กับเวบที่ต้องการ

การค้นหาเวบไซต์ที่คล้ายๆ กับเวบที่ต้องการ

เจอเวบที่ให้ความรู้ด้านตลาดการเงิน forex ที่ตนกำลังสนใจอยู่เวบหนึ่ง  แล้วก็ค้นหาเวบอื่นๆ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับตน  ที่ก็หาเวบที่คล้ายๆ ...

วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557
ฟรีพื้นที่ใน Dropbox เพียงเชื่อมโยงกับ Facebook และ Twitter

ฟรีพื้นที่ใน Dropbox เพียงเชื่อมโยงกับ Facebook และ Twitter

Dropbox เป็นเวบฝากไฟล์บนก้อนเมฆหรือที่เรียกว่า Cloud service ที่หลายๆ คนนิยมใช้ รวมถึงดิฉันเองด้วย  แรกสมัครใช้บริการ  Dropbox ให้พื้้นที่ฟ...