Searching...
วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557
การใส่รูปภาพเป็นลายน้ำในโปรแกรม Excel

การใส่รูปภาพเป็นลายน้ำในโปรแกรม Excel

20:59

วิธีการใส่รูปภาพให้เป็นลายน้ำในโปรแกรม Microsoft office excel นั้นไม่มีคำสั่งในการแทรกลายน้ำเหมือน Microsoft office word แต่ว่ามันก็มีวิธีใน...

วันอังคารที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557
ส่ง Fax ฟรีทั่วไทยโดยไม่ต้องใช้เครื่อง fax

ส่ง Fax ฟรีทั่วไทยโดยไม่ต้องใช้เครื่อง fax

23:50

เมื่อมีอินเตอร์เน็ต  การสื่อสารของมนุษย์เราก็สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  ถึงแม้อยู่คนละซีกโลก ก็ยังสามารถคุยกันมองเห็นหน้าผ่าน Video Call ได้ เช่น...

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557
การค้นหาเวบไซต์ที่คล้ายๆ กับเวบที่ต้องการ

การค้นหาเวบไซต์ที่คล้ายๆ กับเวบที่ต้องการ

22:01

เจอเวบที่ให้ความรู้ด้านตลาดการเงิน forex ที่ตนกำลังสนใจอยู่เวบหนึ่ง  แล้วก็ค้นหาเวบอื่นๆ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับตน  ที่ก็หาเวบที่คล้ายๆ ...

วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557
ฟรีพื้นที่ใน Dropbox เพียงเชื่อมโยงกับ Facebook และ Twitter

ฟรีพื้นที่ใน Dropbox เพียงเชื่อมโยงกับ Facebook และ Twitter

08:57

Dropbox เป็นเวบฝากไฟล์บนก้อนเมฆหรือที่เรียกว่า Cloud service ที่หลายๆ คนนิยมใช้ รวมถึงดิฉันเองด้วย  แรกสมัครใช้บริการ  Dropbox ให้พื้้นที่ฟ...