Searching...
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แปลงไฟล์ Video เป็น flv หรือ swf ด้วย Free video to flash

04:45

เคยนำเสนอการแปลงไฟล์วีดีโอเป็นไฟล์แฟลชด้วยโปรแกรม Format factory มาแล้ว วันนี้ขอนำเสนอการแปลงไฟล์วีดีโอเป็นไฟล์แฟลช flv หรือ swf ด้วยฟรีแวร์ อีกตัว คือ DVDVideosoft ซึ่งเป็นฟรีแวร์ที่สามารถแปลงไฟล์มัลติมีเดียทุกประเภท วีดีโอ ภาพ เสียง ครบครันในหนึ่งเดียว ตามมาดูวิธีการง่ายๆ ในการแปลงไฟล์วีดีโอเป็นแฟลช flv หรือ swf กันค่ะ

 

การใช้ฟรีแวร์แปลงไฟล์วีดีโอเป็นไฟล์แฟลช

                                    ภาพที่ 1 โปรแกรม DVDVideosoft

โปรแกรมฟรีแวร์ DVDVideosoft มีโปรแกรมย่อย คือ Free Video to Flash Converter ซึ่งเป็นฟรีแวร์ที่ช่วยในการแปลงไฟล์ วีดีโอเป็นแฟลช  flv และ swf  ได้แบบง่ายๆ โดยมีวิธีการดังนี้

 

1. เปิดโปรแกรม DVDVideosoft แล้วเลือกโปรแกรมย่อยเป็น Free Video to Flash Converter

 

การแปลงไฟล์วีดีโอเป็นแฟลชแบบง่ายๆ

 

                                 ภาพที่ 2  คลิ๊กเพิ่มไฟล์สำหรับแปลงเป็นแฟลช

2. เพิ่มไฟล์ที่ต้องการแปลงเป็นไฟล์แฟลชด้วยการคลิ๊ก Add files   แล้วเพิ่มวีดีโอที่ต้องการแปลงลงไป

 

แปลงไฟล์วีดีโอเป็นแฟลช

                             ภาพที่  3 ตั้งค่า Output

3.เลือกแหล่งเก็บไฟล์ output หรือไฟล์ทีี่แปลงเสร็จแล้ว หากไม่เปลี่ยนแปลงอาจเลือกตามที่โปรแกรมตั้งค่าไว้ให้ได้เลย เช่นจากรูป output อยู่ที่ c:\User\Solution\Videos\

โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอเป็นแฟลช

                             ภาพที่ 4 เลือกประเภทไฟล์แฟลชที่ต้องการแปลง เป็น flv หรือ swf

4. เลือกประเภท ( Formats) ของไฟล์แฟลชที่ต้องการ   ต่อจากนั้นทำการแปลงไฟล์โดยคลิ๊ก Convert

SNAGHTML37f0649

 

5.จนกระทั่งการแปลงไฟล์ครบสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ้นต์แล้วไปเปิดดูวีดีโอที่ถูกแปลงเป็นแฟลช ในโฟลเดอร์ตามที่ตั้งค่าไว้ในข้อ  3

0 comments:

แสดงความคิดเห็น