Searching...
วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การแปลงไฟล์วีดีโอ avi เป็นไฟล์แอพพลิเคชั่นแบบ exe

วันนี้มาชวน แปลงไฟล์วีดีโอประเภท avi ที่ได้จากล้องถ่ายรูป ไปเป็นไฟล์วีดีโอนามสกุล .exe กันค่ะ ด้วยฟรีแวร์ Audio/Video to exe ซึ่งเป็น โปรแกรมนี้สามารถแปลงไฟล์วีดีโอได้สารพัดรูปแบบ ยังสามารถเล่นไฟล์วีดีโอและไฟล์เสียง ที่จะนำมาใช้วันนี้คือสามารถสร้าง ไฟล์ exe จากไฟล์ avi ได้ด้วยค่ะ

 

convert video to exe

                                        ภาพที่ 1 หน้าต่างฟรีแวร์ Audio/video to exe

การแปลงไฟล์ avi เป็นไฟล์วีดีโอแบบ EXE มีวิธีการดังนี้ค่ะ

1. เปิดโปรแกรม Audio/video to exe เปิดขึ้นมา  ต่อจากนั้นคลิ๊กที่ไอคอนโฟลเดอร์ เพื่อเปิดเลือกไฟล์วีดีโอ

2.  เลือกไฟล์วีดีโอที่ต้องการแปลงเป็นนามสกุล .exe

3. คลิ๊กที่ Open

create exe

 

                                              ภาพที่ 2 เลือก เมนุ Create exe

4. คลิ๊กเมนูหลัก  Converter  เลือกเป็น Create exe เพื่อแปลงไฟล์วีดีโอที่เลือกในขั้นตอนที่ 2 เป็นไฟล์ประเภท exe

เลือกโฟลเดอร์จัดเก็บ ไฟล์ exe

                                       ภาพที่ 3 เลือกโฟลเดอร์จัดเก็บ

5. เลือกแหล่งเก็บ output ไฟล์ที่แปลงเสร็จแล้ว

6. ต่อจากนั้น  คลิ๊ก ok

รอให้โปรแกรมแปลงไฟล์จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์หน้าต่างสถานะการแปลงไฟล์ หายไป 

แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จวิธีการแปลงไฟล์วีดีโอแบบ avi ไปเป้น exe เรียบร้อยแลวค่ะ

0 comments:

แสดงความคิดเห็น