Searching...
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556

แปลงวีดีโอให้เปิดดูได้ใน iPad ด้วยโปรแกรมฟรี Free Video to iPad Converter

02:05

อีกหนึ่งความสามามารถของโปรแกรม Free Studio ฟรีโปรแกรมที่ติดตั้งแค่หนึ่งได้โปรแกรมใช้ถึง 48 โปรแกรม เช่น ดาวน์โหลดวีดีโอจาก Youtube ทั้ง Playlist แปลงไฟล์วีดีโอให้ใช้งานกับมือถือและแท็บเลตได้ แปลงไฟล์ Video เป็นรูปภาพ Jpg โปรแกรมดาวน์โหลดวีดีโอจาก Youtube เป็น Mp3 ฟรี  และอีกหนึ่งความสามารถที่อยากจะนำเสนอ  คือความสามารถในการแปลงไฟล์วีดีโอให้สนับสนุนสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ยอดฮิตของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน มันคือ อุปกรณ์ iPad นั่นเอง

แปลงไฟล์วีดีโอเป็น ipad ด้วยฟรีแวร์

โปรแกรม Free Video to iPad Converter สามารถแปลงไฟล์วีดีโอประเภท

*.avi; *.ivf; *.div; *.divx; *.mpg; *.mpeg; *.mpe; *.mp4; *.m4v; *.webm; *.wmv; *.asf; *.mov; *.qt; *.mts; *.m2t; *.m2ts; *.mod; *.tod; *.vro; *.dat; *.3gp2; *.3gpp; *.3gp; *.3g2; *.dvr-ms; *.flv; *.f4v; *.amv; *.rm; *.rmm; *.rv; *.rmvb; *.ogv; *.mkv; *.ts.

ไปเป็นวีดีโอประเภท MP4 ,MPEG4,AAC ซึ่งสามารถใช้เปิดดุได้กับอุปกรณ์ iPad   โปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์ใช้งานง่าย

สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ

Requirements

Windows XP SP3, Vista, 7, 8 and .Net Framework 2 SP2

อ่านข้อมุลและดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ Free Video to iPad Converter: iPad Video Converter

0 comments:

แสดงความคิดเห็น