Searching...
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556

แปลงวีดีโอให้เปิดดูได้ใน iPad ด้วยโปรแกรมฟรี Free Video to iPad Converter

อีกหนึ่งความสามามารถของโปรแกรม Free Studio ฟรีโปรแกรมที่ติดตั้งแค่หนึ่งได้โปรแกรมใช้ถึง 48 โปรแกรม เช่น ดาวน์โหลดวีดีโอจาก Youtube ทั้ง Playlist แปลงไฟล์วีดีโอให้ใช้งานกับมือถือและแท็บเลตได้ แปลงไฟล์ Video เป็นรูปภาพ Jpg โปรแกรมดาวน์โหลดวีดีโอจาก Youtube เป็น Mp3 ฟรี  และอีกหนึ่งความสามารถที่อยากจะนำเสนอ  คือความสามารถในการแปลงไฟล์วีดีโอให้สนับสนุนสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ยอดฮิตของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน มันคือ อุปกรณ์ iPad นั่นเอง

แปลงไฟล์วีดีโอเป็น ipad ด้วยฟรีแวร์

โปรแกรม Free Video to iPad Converter สามารถแปลงไฟล์วีดีโอประเภท

*.avi; *.ivf; *.div; *.divx; *.mpg; *.mpeg; *.mpe; *.mp4; *.m4v; *.webm; *.wmv; *.asf; *.mov; *.qt; *.mts; *.m2t; *.m2ts; *.mod; *.tod; *.vro; *.dat; *.3gp2; *.3gpp; *.3gp; *.3g2; *.dvr-ms; *.flv; *.f4v; *.amv; *.rm; *.rmm; *.rv; *.rmvb; *.ogv; *.mkv; *.ts.

ไปเป็นวีดีโอประเภท MP4 ,MPEG4,AAC ซึ่งสามารถใช้เปิดดุได้กับอุปกรณ์ iPad   โปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์ใช้งานง่าย

สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ

Requirements

Windows XP SP3, Vista, 7, 8 and .Net Framework 2 SP2

อ่านข้อมุลและดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ Free Video to iPad Converter: iPad Video Converter

0 comments:

แสดงความคิดเห็น