Searching...
วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

ตัดวีดีโอส่วนที่ไม่ต้องการออก เพียงไม่กี่คลิี๊กด้วยฟรีแวร์ Free Video Dub

01:33

เพราะใช้โปรแกรม DVDVideoSoft  ในการแปลงไฟล์และดาวน์โหลดวีดีโอจาก Youtube หลายอย่าง   เนื่องจากเป็นโปรแกรมแกรม ได้หลายหลาย ในหนึ่งโปรแกรมหลักสามารถใช้งานโปรแกรมย่อย ๆ ได้อีกถึง 48 โปรแกรม ย่อย เช่น แปลง Video และ Download จาก Youtube เป็น mp3 ทั้ง Playlists ,แปลงไฟล์วีดีโอให้สนับสนุนกับมือถือแบบง่าย ๆ,ฟรีแปลงไฟล์ Video เป็นรูปภาพ Jpg,  และอื่่น ๆอีกมากมาย วันนี้จึงหยิบอีกหนึ่งโปรแกรมย่อยที่อยู่ใน DVDVideo soft มาเล่าต่อ  ก็คือโปรแกรม Free Video Dub ใช้สำหรับการตัดวีดีโอ  ตัดได้ง่ายๆจริง ๆค่ะ ตามมาดูวิธีการใช้งานโปรแกรม Free Video Dub สำหรับตัดวีดีโอแบบง่าย ๆ กันค่ะ

image

1. หลังดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม เสร็จเรียบร้อย  คลิ๊กที่ Start > All Programs > DVDVideoSoft > Programs > Free Video Dub หรือดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอน  DVDVideoSoft Free Studio

image

2. คลิ๊กที่ด้านซ้าย “ ……” Input file : เพื่อเพิ่มไฟล์วีดีโอที่ต้องการนำมาตัดจากคอมพิวเตอร์  วีดีโอที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับโปรแกรม Free video Dub เพื่อใช้ในการตัดต่อคือโปรแกรมนามสกุล *.avi, *.mpg, *.mp4, *.mkv, *.flv, *.3gp, *.webm, *.wmv.

3. คลิ๊กที่  "..."  ที่อยู่ด้านขวา Output file :  เลือกโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บไฟล์วีดีโอที่ตัดเสร็จแล้ว  ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่เราต้องการบันทึกไว้

image

4. เริ่มทำการตัดต่อที่เมนุแถบล่างของโปรแกรม  จะมีไอคอนเป็นกรรไกรอยู่ ซ้ายและขวา   ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ ลากบริเวณที่ต้องการตัดออก  ต่อจากนั้นคลิ๊กที่กรรไกรด้านซ้ายเพื่อเลือกส่วนที่ตั้องการตัดออก ด้านซ้ายออกไป  คลิีกไอคอนกรรไกรด้านขวา เมื่อต้องการเลือกส่วนที่ต้องการตัดออกในด้านขวา   ต่อจากนั้นกดไอคอน กากกบาท เพื่อทำการลบส่วนที่ไม่ต้องการออก   เหลือไว้เฉพาะบริเวณในแถบสีีฟ้า  นั่นคือส่วนที่ต้องการใช้งาน

image

 

5. หากตัดส่วนที่ไม่ต้องการผิดพลาด สามารถแก้ไขได้ที่ไอคอน Undo และ Redo คลิีก Play

image

เพื่อทดสอบเล่นวีดีโอว่าได้ส่วนที่ต้องการหรือยัง  หากตัดวีดีโอได้ตามต้องการ คลิ๊กที่ save video เป็นอันเสร้จสิ้นกระบวนการตัดวีดีโอแบบง่าย ๆ ด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ Free Video Dub   เรียบร้อยแล้วค่ะ

 

เครดิต ; http://www.dvdvideosoft.com/guides/free-video-dub.htm

0 comments:

แสดงความคิดเห็น