Searching...
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประกาศบทความในเวบบล็อกบนเวบบราวเซอร์

04:05

ทุกวันนี้หลาย ๆ ครูหลายท่านมีเวบบล็อกเป็นของตนเอง  ซึ่งเวบบล็อกเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในเรื่องการสอน เช่น สามารถสร้างเนื้อหาออนไลน์ให้นักเรียนเรียนรู้ได้สืบค้นผ่านเวบบล็อก  สร้างแบบทดสอบออนไลน์บนเวบบล็อก  แล้วให้นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบเป็นการทดสอบความรู้  หรือทบทวนความรู้ไปในตัว   และการใช้เวบบล็อกในการศึกษายังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากขึ้นอีกด้วย   และวันนี้ขอแชร์ความรู้ในการเขียนบทความ  แก้ไขบทความพร้อมประกาศบทความในเวบบล็อกแบบง่าย ๆ ผ่านเวบบราวเซอร์ที่ืตนชื่นชอบเช่น Firefox,chrome,Opera,safari   โดยไม่จำเป็นต้อง Login เข้าไปในบล็อกของตน

 

image

ตัวช่วยในการเขียนบทความ  แก้ไขบทความและประกาศบทความในเวบบล็อกที่จะขอนำเสนอในที่นี้คือ   โปรแกรมเสริม ScribeFire สนับสนุนกับเวบบล็อกหลายค่าย คือ

atom,blogger,wordpress,Tumblr,MetaWeblog,MovableType,Posterous,LiveJournal เป็นต้น  สามารถใช้งานได้บนเวบบราวเซอร์ Firefox,chrome,Opera,safari

image

ความสามารถของโปรแกรมเสริม Scribefire นั้น คล้าย ๆ กับโปรแกรมช่วยเขียนบทความในเวบบล็อกเช่น windows live writer  คือ สามารถเขียนบทความ เพิ่ม จัดหมวดหมู่ในบทความ เพิ่ม Video,link,ตกแต่งรูปแบบบทความ  จัดระเบียบบทความในเวบบล็อก  พร้อมกำหนดวันที่ในการประกาศได้   ถึงแม้เป็นแค่โปรแกรมเสริมในเวบบราวเซอร์  แต่ Scribefire ก็ใช้ได้ดี  สะดวกรวดเร็วได้ไม่แพ้  โปรแกรม ประเภท blog editor ทั่วไป  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใช้งานได้ที่  scribefire.com

 

0 comments:

แสดงความคิดเห็น